خدمات برای قربانیان جنایت در ویکتوریا Services for victims of crime in Victoria - Dari

خط کمکی قربانیان جنایت دولت ویکتوریا برای شما و فامیل تان معلومات، مشوره و حمایت مجانی ارائه می کند.

خط کمکی قربانیان جنایت

ساعات کاری: از 8 صبح الی 11 شب، 7 روز در هفته

نمره تلفن: 817 819 1800

نمره پیام کتبی: 891 767 0427

ایمیل آدرس: vsa@justice.vic.gov.au

به خط کمکی به دلایل ذیل تلفن، پیام کتبی یا ایمیل کنید:

بدانید که چگونه می توانید یک جنایت را به پولیس راپور دهید.

خدمات دیگری پیدا کنید که می توانند به شما کمک کنند

درباره نحوه عملکرد سیستم عدالت ویکتوریا معلومات بدست بیاورید

در صورت نیاز به شهادت در محکمه از حمایت برخوردار شوید

در صورت واجد شرایط بودن، برای درخواست دادن جبران خسارت و کمک مالی، درخواست کمک کنید.

بدانید که برای حفظ امنیت خود و خانواده تان می توانید چه کاری انجام دهید.

اگر شما همین حالا در خطر هستید، پولیس را به سه صفر (000) زنگ بزنید. شما همچنین می توانید به یک حوزه پولیس بروید.

ما مردم را در وضعیت های مختلف زیادی کمک می کنیم

ما هر سال، به هزاران نفر در سنین، جنسها و نژادهای مختلف که قربانی جرم و جنایت هستند کمک می کنیم.

حتی اگر نخواهید که جنایت را به پولیس راپور دهید ما می توانیم شما را کمک کنیم

دلایلی خوبی برای گفتن یک جرم به پولیس وجود دارد.آنها راپور شما را جدی می گیرند و سعی می کنند شخصی را که مرتکب جرم شده است پیدا کنند.آنها همچنین می توانند از شما محافظت کنند.

اگر شما آماده نیستید که راپور دهید یا در خصوص صحبت کردن با پولیس نگران هستید، خط کمکی شاید:

با شما صحبت کرده و وضعیت تان را درک کند

خدماتی را پیدا کنند که می تواند به شما کمک کند، حتی اگر شما نمی خواهید که جنایت را راپور دهید

در صورتی که شما بخواهید، در صحبت کردن با پولیس به شما کمک کنند.

شما می توانید از خدمات ترجمانی استفاده کنید

اگر احتیاج داشته باشید خط کمکی می تواند یک ترجمان مجانی برای تان بگیرد .شما همچنین می توانید از کسی دیگر کمک بخواهید که به خط کمکی به تماس شده تا برای تان ترجمان بگیرد.

برای گرفتن ترجمان:

  1. به خط کمکی به شماره 817 819 1800 به تماس شوید
  2. نام، شماره تلفن و زبان خود را به آنها بگویید
  3. یک ترجمان دوباره با شما به تماس خواهد شد.

وقتی ترجمان تماس می گیرد، ممکن است به عنوان 'blocked' ،'private number' یا 'no caller id' در تلفن موبایل شما نمایش داده شود.

Services for victims of crime in Victoria - information in Dari (درى)
PDF 202.01 KB
(opens in a new window)

Updated