Lät kɛ Kuiy Nɛɛni tin ca Je̱k ɛ Ciaŋ Jiäk rɛy we̱c Victoria (Services for victims of crime in Victoria - Nuer)

Ta̱lɛpon lua̱k Kumɛ Victoria kɛ Kuiy Nɛɛni tin ca Je̱k ɛ Ciɛŋ Jie̱kni tho̱pɛ läri ba̱ŋ, lue̱k kɛnɛ luäk kɛ kuiydu kɛnɛ kuiy ji cie̱ŋdu/gɔa̱lu.

Talɛpon Lua̱k kɛ Kuiy Nɛɛni tin ca Je̱k ɛ Ciɛŋ Jiëkni

Le̱p: tha̱a̱k 8 kɛ runwa̱ŋ- tha̱a̱k 11 kɛ wär, kɛ nin 7 kɛ juɔk
Yɔtni: 1800 819 817
Gɔri: 0427 767 891
Warɛga̱k kɛ duɔp ca̱ba̱kɛkä: vsa@justice.vic.gov.au

Yɔtni, jakniɛ kiɛ duɔp jäkni warɛgakni kɛ intanɛt kiɛ cabakɛ kɛ duɔp lua̱k kä:

 • Je̱k ta̱a̱ in de̱ri na̱ŋ rua̱c rikä cia̱ŋ jiäkä kä bolith
 • Je̱k lät tin kɔŋ tin de̱e̱ ji luäk
 • Je̱k lär kɛ ta̱a̱ in lät kɛ ciaŋ cuŋni lätni kä Victoria.
 • Je̱k luäk mi gööri ɣöö bi la nëën gua̱th luɔk
 • Je̱k luäk mi thiäŋi warɛga̱k kɛ kui cutdä kɛnɛ luäk yiööni - mi lotdi rɔ kɛ luäk.
 • Göör mɔ de̱ri la̱tɔ kɛ ɣöö de̱ri ciëŋ kɛ ma̱l yɛnɛ ji gɔa̱lu kiɛ ji ciëŋdu.

Mi ti rɛy rikä ɛntämɛ, yɔtni bolithni ikä kɛ Ba̱ŋ ni kä Diɔk (000). De̱ri wä gua̱th bo̱lithni bä.

Luäk nɛy naath rɛy gua̱thni ti ŋua̱n ti go̱l

Ni run, luäk nɛy bathdɔri nath ti te̱kɛ run die̱th ti go̱l, tuut kiɛ ŋuɔt kɛnɛ gua̱th ti go̱l tin ca rik je̱k kɛ ciaŋ jiäk.

De̱kɔ ji luäk cäŋ ni mi /ci jɛ go̱r ɛn ɣöö bi ba̱la̱k/rua̱c kɛ ciaŋ jiäk wä la̱t bolith

Tɛkɛ luɔtni ti gɔw ti ŋua̱n ti de̱e̱ lär ni bo̱lithni ciɛŋ ti jiëk. Bikɛ ba̱la̱kdu na̱ŋ ni diit kä bikɛ jɛ ɣɔn ɛn ɣöö bikɛ ra̱m min ci mi jie̱k ɛmɔ tok je̱k. De̱kɛ ji ga̱ŋ bä.

Mi /ke̱ni rɔdu ria̱likä kɛ ɣöö bi ruac lat kiɛ diɛɛri kɛ kui kä ɣöö bi ruac kɛ bo̱lith, bi̱ Talɛpon lua̱k :

 • rua̱c kɛ ji kä bɛ ta̱a̱ in te̱kɛ ji liŋ
 • ji jek la̱t mi de ji luäk, cäŋ mi /ciɛ göör ɛn ɣöö bi ruac lat kɛ kui rikä
 • ji luäkɛ ji kɛ ɣöö bi rua̱c kɛ bo̱lith, mi go̱ri jɛ.

De̱ri Ra̱m mi loc thok la̱th lät

Bi ta̱lɛpon lua̱k ba̱ŋ ɛmɔ ji ja̱k kä jëk ra̱m mi loc thok ba̱ŋ mi go̱ri kɛl. De̱ri ra̱m mi dɔdiɛn thiɛc bä mi de̱e̱ ji luäk kɛ ɣöö de̱rɛ Nämbä lua̱k yɔt kɛ ɣöö de̱ri ji göör ra̱m mi loc thuɔk.

Kɛ ɣöö bi ra̱m mi loc thok je̱k:

 1. Yɔtni talɛpon lua̱k kä 1800 819 817 ikä
 2. läri kɛ ciötdu, nämbä talɛponädu kɛnɛ thok in rua̱c kɛ ji
 3. Kä ba ji yɔtikä ɛ ra̱m mi loc thok.

Mi wä ram min loc thok ji yɔtäkä, dɔ̱ŋ bɛ jɔɔc ala ‘nɔmbuɔr mi ca tɛ̈ɛ̈’, ‘ca gäk’ kiɛ ‘thiɛlɛ jɛ ID’ ('private number', 'blocked' or 'no caller ID') kä talɛpondu.

Services for victims of crime in Victoria - information in Nuer (Thok Nath)
PDF 142.38 KB
(opens in a new window)

Updated