Các dịch vụ dành cho nạn nhân tội phạm ở Victoria (Services for victims of crime in Victoria - Vietnamese)

Đường dây Trợ giúp Nạn nhân Tội phạm của Chính phủ Victoria cung cấp thông tin, hướng dẫn và giúp đỡ miễn phí cho bản thân quý vị và gia đình.

Đường dây Trợ giúp Nạn nhân Tội phạm

Hoạt động: 8 giờ sáng - 11 giờ tối, 7 ngày một tuần
Gọi số: 1800 819 817
Gửi tin nhắn: 0427 767 891
Email: vsa@justice.vic.gov.au

Gọi điện thoại, gửi tin nhắn hoặc gửi email cho Đường dây Trợ giúp để:

 • tìm ra cách trình báo tội phạm cho cảnh sát
 • tìm các dịch vụ khác có thể giúp quý vị
 • biết thông tin về cách hoạt động của hệ thống tư pháp Victoria
 • được giúp đỡ nếu quý vị cần ra tòa làm nhân chứng
 • nhờ giúp đỡ nộp đơn xin bồi thường và trợ giúp tài chính - nếu quý vị hội đủ điều kiện
 • tìm hiểu những gì quý vị có thể thực hiện để giữ an toàn cho bản thân quý vị và gia đình.

Nếu đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ, quý vị hãy bấm Ba Số Không (000) để gọi cảnh sát. Quý vị cũng có thể đến đồn cảnh sát.

Chúng tôi giúp đỡ mọi người trong nhiều tình huống khác nhau

Mỗi năm, chúng tôi giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tội phạm ở độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh khác nhau.

Chúng tôi có thể giúp đỡ ngay cả khi quý vị không muốn trình báo tội phạm cho cảnh sát

Có những lý do chính đáng để trình báo cảnh sát về tội phạm. Cảnh sát sẽ không coi thường việc quý vị trình báo và cố gắng tìm ra thủ phạm. Họ cũng có thể bảo vệ quý vị.

Nếu quý vị chưa muốn trình báo hoặc lo ngại về nói chuyện với cảnh sát, Đường dây Trợ giúp sẽ:

 • nói chuyện với quý vị và hiểu hoàn cảnh của quý vị
 • tìm các dịch vụ có thể giúp quý vị, ngay cả khi quý vị không muốn trình báo tội phạm
 • giúp quý vị nói chuyện với cảnh sát, nếu quý vị muốn.

Quý vị có thể sử dụng thông dịch viên

Đường dây Trợ giúp sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho quý vị nếu quý vị cần thông dịch viên. Quý vị cũng có thể nhờ người khác gọi đến Đường dây Trợ giúp để yêu cầu thông dịch viên cho quý vị.

Muốn có thông dịch viên:

 1. gọi cho Đường dây Trợ giúp qua số 1800 819 817
 2. nói cho họ biết tên, số điện thoại và ngôn ngữ nào
 3. thông dịch viên sẽ gọi lại cho quý vị.

Khi thông dịch viên gọi lại, số điện thoại nhiều khi hiển thị là 'private number', 'blocked' hoặc 'no caller ID' trên điện thoại di động của quý vị.

Services for victims of crime in Victoria - information in Vietnamese (tiếng Việt)
PDF 147.91 KB
(opens in a new window)

Updated